Kuraq.com Kullanım Koşulları
01.01.2018
 
Kuraq.com’un etkileyici fikirlerle oluşturulan otantik tasarımlarını kullanmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Hukuki şartlar ve koşullarla ilgili metinleri okumanın oldukça sıkıcı olabileceğinin farkındayız.  Gerek sizi, gerekse kendimizi korumanın yanı sıra, hizmetlerimizi sağlayabilmek ve herkes için sürdürülebilir kılmak için bu şartları yerine getirmek durumundayız.
Hesaplarınıza 3. bir kişinin erişmesi, değişiklik yapması şartları değiştirmeyecektir. Söz konusu işlemlerden doğan her türlü zarar, ziyan veya giderler ile ilgili sorumluluğun sadece ve tümüyle size ait olacağını unutmayınız.
 
Kuraq.com
Kuraq works; doğal materyallerle doğanın inanılmaz sıcaklığına dokunan dekorasyon atölyesidir.
 
1. TARAFLAR, TANIMLAR ve EK’LER
İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi (“Sözleşme”), Satıcı (“Kuraq.com”) ile www.Kuraq.com adresinde yer alan ÜRÜN üzerinden Dekorasyon ürünleri ve hizmeti (“ÜRÜN”) talep eden kullanıcı (“Alıcı”, ”Kullanıcı”) arasında akdedilmektedir
 
Kuraq.com’un kullanımına ilişkin olarak satın alma aşamasında paylaşılan “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve Kuraq.com internet sitesisi içerisinde Kullanıcı’ya sunulan “Gizlilik politikaları” da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturduğunu unutmayınız. 
 
1.2 Kullanıcı Hesabı
1.2.1 Kullanıcı adınızı ve parolanızı güvenli bir yerde saklamalı ve sadece güvendiğiniz kişilerin hesabınıza erişmelerine izin vermelisiniz.
1.2.2 Kullanıcı hesabınız kapsamında yapılan tüm işlemler sizin sorumluluğunuz altındadır.
1.2.3 Bize verdiğiniz hesap bilgileri size ait olmalıdır (kendinizin veya şirketinizin) ve hem tam hem de geçerli olmalıdır.
 
 
2. KULLANIM ESASLARI, BEYAN ve TAAHHÜTLER


2.1 Kullanıcı aşağıdaki maddeleri beyan ve taahhüt eder
- Kullanıcı hesabı oluşturarak on sekiz (18) yaşından ya da yasal reşit olma yaşından büyük olduğunuzu,
- Herhangi bir kişi, kurum ya da mülkün görüntü veya tasvirinin tarafımızca üretilmesiyle ilgili onay ve izinleri temin etmiş olduğunuzu ve bu konuda geçerli tüm kanunlara uyacağınızı.
 
2.2 Kullanıcı aşağıdaki maddeleri taahhüt ve kabul eder


1. Kuraq.com hizmetlerini kullanırken yürürlükteki tüm kanunlara ve diğer tüm sözleşmesel koşullara harfiyen uymayı;
2. Kuraq.com’dan tanıtım bildirimlerini, tarafımıza sağlayacağınız iletişim araçlarından almayı (almak istemiyorsanız lütfen tarafımıza bildiriniz);
3. Kurum isminizi veya logosunun Kuraq.com’un pazarlama ve tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmasına izin verdiğinizi,

 
2.3. Kullanıcı aşağıdaki maddeleri yapmamayı kabul ve taahhüt eder
     
1. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle ÜRÜN’ü kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde eser oluşturma hakkına sahip değildir. Kuraq.com’un açık izni olmaksızın ÜRÜN veya ÜRÜN’lere link verilmesi, herhangi birini kamuya açık olarak sergilemek, icra etmek, iletmek veya dağıtmak;


2. Kuraq.com içerisindeki yayınlanan metin alanlarında, hakaret, müstehcen, taciz edici, tehditkar, kışkırtıcı, istismar edici, ırkçı, saldırgan, yanıltıcı veya hileli ya da suça veya suistimale teşvik edici olarak addedilebilecek biçimde, Kuraq.com veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını başka şekillerde ihlal eden, veya önceden alınacak açık onay olmaksızın herhangi bir kişi, kurum ya da markayı kötüleyen veya küçük düşüren başka şekillerde sunmak, iletmek veya sergilemek;
 
3. Başka platformlarda Kuraq.com itibarına ve saygınlığına gölge düşürücü olarak addedilebilecek, itibarını zedeleyebilecek veya zarar verebilecek biçimde hareket etmek;


4. Herhangi bir kişi veya kurumla olan bağlantınıza ilişkin yalan beyanda bulunmak, gerçek dışı bilgi vermek veya Kuraq.com’un ya da başka herhangi bir üçüncü tarafın sizi, desteklediğine dair gerçek dışı ifadeler kullanmak;
 
5. Kuraq.com Koşulları kapsamında açıkça izin verilen haller dışında Patentli ürünleri ve/veya Kuraq.com Hizmetlerine ilişkin herhangi bir uygulama fikrini herhangi bir ticari amaca yönelik olarak kullanmak;


6. Kuraq.com Koşullarından herhangi birini veya Kuraq.com Hizmetlerini kullanmanız bakımından geçerli olan herhangi bir kanun veya gerekliliği ihlal etmek, ihlal etme teşebbüsünde bulunmak veya başka şekillerde bunlara uymamak.
 
 
3. İÇERİK ve MÜLKİYET


1. Kuraq.com ile tarafınız arasında olmak kaydıyla, içeriklerinizle ilgili fikri mülkiyet, tarafınızca yaratılan her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, çizim, derleme, sanat eseri, arayüz, metin, edebi eser ve diğer bilumum materyaller de dahil olmak üzere tümüyle size aittir. Bu itibarla, yukarıda Bölüm ‎2.2(3)'te ayrıntılarıyla verilen şekilde kullanım hakkı vermektesiniz.


2. Kuraq ve ÜRÜN üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Kuraq’a aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcıya Patentli ÜRÜN’ü kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan kullanım hakkı verilmektedir. Sözleşme ve ÜRÜN’e ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm ÜRÜN’e ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcıya devredildiği şeklinde yorumlanamaz.
 
4. GİZLİLİK
Veri toplama ve kullanım uygulamalarıyla ilgili ayrıntılar için GizlilikPolitikamızı incelemenizi tavsiye ederiz.
 
5. AYKIRILIK ve TELİF HAKLARI
Kuraq.com hizmetlerini kullanırken üçüncü taraf hizmetlerine maruz kalabilirsiniz ve bunlar hatalı, saldırgan, sakıncalı veya yasa dışı olabilir. Bunlarla ilgili olarak Kuraq.com aleyhinde sahip olduğunuz veya olabileceğiniz her türlü yasal veya hakkaniyete uygun hak ve hukuki çözüm yollarından feragat etmektesiniz.
 
 
5.1 TELİF HAKLARI


Kuraq.com 5846 numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU uyarınca hareket etmektedir. Eserinizin kopyalandığını veya telif hakkı ihlali teşkil edecek başka şekillerde kullanıldığını düşünüyorsanız info@kuraq.com mail adresini kullanarak söz konusu ihlali tarafımıza bildirebilir, veya aşağıda belirtilen bilgileri yazılı olarak
Temsilcimize iletebilirsiniz:


(1) telif hakkı sahibinin adına hareket etme yetkisine sahip olan kişinin iletişim bilgileri;
(2) ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan eserin tanımı;
(3) ihlale neden olduğunu veya ihlal eylemine konu olduğunu ve kaldırılması veya erişime kapatılması gerektiğini iddia ettiğiniz materyalin tanımı, Kuraq.com’un söz konusu materyali bulmasını sağlamaya yeterli düzeyde (URL adresi de içeren) bilgiler;
(4) iyi niyetli kanaatinize göre materyalin şikayete konu edilen biçimde kullanılmasına telif hakkının sahibi, onun temsilcisi veya kanun tarafından izin verilmediğine dair bir beyan; ve (5) bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyanda bulunma cezasına tabi olmak kaydıyla, ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuza veya onun adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuza dair beyan.
 
 
6.  MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis ağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.
 
 
7. TAZMİNAT
Kuraq.com’un, aşağıda belirtilenlerden doğan her türlü tazminat talebi, zarar, yükümlülük, ziyan, sorumluluk, masraf, borç ve gider (avukat ücretleri de dahil olmak üzere) bakımından savunmayı, tazmin etmeyi kabul etmektesiniz:
 
(1) bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün veya diğer herhangi bir Kuraq.com Koşulunun tarafınızca ihlal edilmesi;
(2) her türlü telif hakkı, mülkiyet hakkı ve mahremiyet hakkı da dahil olmak üzere, herhangi bir üçüncü taraf hakkının Kuraq.com Hizmetlerini kullanmanızdan kaynaklanan nedenlerle tarafınızca ihlal edilmesi;8. KANUN ve YARGI1. Kuraq.com ve Kullanıcılar genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.
2. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. Kullanıcı’nın yurtdışı merkezli olması yada alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.
3. Kuraq.com ve Kullanıcı, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için; sözleşmenin onaylanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.TÜKETİCİ, SİTE, hizmet, satış ile ilgili talep ve şikayetlerini Kuraq’ın aşağıda yer alan iletişim kanallarından ulaşarak sözlü veya yazılı şekilde Kuraq'a bildirebilir.9 - TALEP ve ŞİKAYET / KANUNİ BAŞVURU YOLLARIMüşteri Hizmetleri Telefon ve E- Posta Bilgileri
E-posta : info@kuraq.comİşbu Sözleşme'den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl ilan edilen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.